ROUTE

International Motorcycle Run

“Nomad’s Road ‘ 31” 

May 20th – 31th, 2022

Route:

Volgograd – Kamyshin – Saratov – Khvalynsk – Samara

Ulyanovsk – Kazan – Yoshkar-Ola – Cheboksary

Nizhny Novgorod – Vladimir – Moscow

Total route length – 2 400 km, 11 days

May 20, 2022

General pick up in Volgograd
Overnight in Volgograd

1 day. May 21st 2022

Route: Volgograd – Kamyshin. 190 km. Road R228

Start. 10.00 am
Overnight in Kamyshin

Day 2. May 22nd 2022

Route: Kamyshin – Saratov. 190 km. Road R228

Start. 10.00 am
Overnight in Saratov

Day 3. May 23rd 2022

Route: Saratov – Khvalynsk. 230 km. Road R228

Start at 10.00 am
Overnight in Khvalynsk

Day 4. May 24th 2022

Route: Khvalynsk – Samara. 270. M5 / Ural / E30 / M5 road

Start at 10.00 am
Overnight in Samara

Day 5. May 25th 2022

Route: Samara – Ulyanovsk. 250 km. Road 36R-170 and R178

Start at 10.00 am
Overnight in Ulyanovsk

Day 6. May 26, 2022

Route: Ulyanovsk – Kazan. 230 km. Road R241

Start at 10.00 am
Overnight in Kazan

Day 7. May 27th 2022

Route: Kazan – Yoshkar-Ola. 150 km. Road A295

Start 10.00 am. Kazan
Overnight in Yoshkar-Ola

Day 8. May 28th, 2022

Route: Yoshkar-Ola – Cheboksary. 100 km of the road Vyatka and R176

Start at 10.00 am. Yoshkar-Ola
Overnight in Cheboksary

Day 9. May 29, 2022

Route: Cheboksary – Nizhny Novgorod. 240 km. Road Volga

Start 10.00. Cheboksary
Overnight in Nizhny Novgorod

Day 10. May 30th 2022

Route: Nizhny Novgorod – Vladimir. 240 km. Along the road Volga/E22/M7

Start 10.00 am. Nizhny Novgorod
Overnight in Vladimir

Day 11. May 31st 2022

Route: Vladimir – Moscow. 190 km of the Volga/E22/M7 highway

Start at 10.00 am. Vladimir
Finish line. Moscow Bike Center